Data publikacji w serwisie:

Szanowni Państwo, P.T. Pracownicy Dydaktyczni Wydziału Historii UAM

Szanowni Państwo,

P.T. Pracownicy Dydaktyczni Wydziału Historii UAM,

ponieważ sytuacja związana z epidemią koronawirusa jest w całym kraju dość skomplikowana przyjmujemy na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021, zgodnie z „Zarządzeniem nr 486/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” i decyzją władz dziekańskich Wydziału Historii UAM, że zajęcia dydaktyczne na wszystkich kierunkach studiów realizowanych na Wydziale: HistoriaHumanistyka w szkoleGospodarka i ekonomia w dziejachLiberal Arts of Sciences oraz Wschodoznawstwo będą w całości prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, przy uwzględnieniu infrastruktury, oprogramowania i technologii informatycznych zalecanych przez władze UAM i rekomendowanych przez Ośrodek Wsparcia Kształcenia na Odległość UAM (MS Teams, Moodle).

Kształcenie zdalne, według zaleceń władz rektorskich, będzie przebiegało zgodnie z planem zajęć oraz z zasadami podziału studentów na grupy zajęciowe. Zajęcia będą się odbywały w trybie wideokonferencji w czasie rzeczywistym.

W bieżącym semestrze w trybie „stacjonarnym” mogą być prowadzone tylko wybrane zajęcia, w naszym przypadku będą to seminaria licencjackie i magisterskie – pod warunkiem otrzymania zgody od studentów na taki tryb ich odbywania i decyzji promotora, jeśli uzna, że nie mogą one zostać w pełni zrealizowane w trybie zdalnym, oraz zachowania reżimu sanitarnego wskazanego w stosownym zarządzeniu kanclerza UAM.

Decyzja o takim kształcie organizacji dydaktyki (w trybie zdalnym) na Wydziale Historii, odpowiadająca obecnemu stanowi prawnemu na UAM, pozwala zachować maksymalne zasady bezpieczeństwa i zdrowia studentów i wykładowców. Jednocześnie przypominamy, że pracownicy będą mogli korzystać z Collegium Historicum i jego infrastruktury w ramach względnie normalnego funkcjonowania (dyżury oraz prowadzenie zajęć zdalnych z gabinetów i pokoi wykładowych). W tym zakresie oferujemy pomoc w postaci szkoleń, zabezpieczenia narzędzi (złożone zostało zamówienie na komputery do sal wykładowych, laptopy oraz przystosowanie sali dziekańskiej do wideokonferencji) i doraźnego wsparcia w obsłudze sprzętu komputerowego.

Organizacja dydaktyki na Wydziale Historii może ulec zmianie wraz z sytuacją epidemiczną w kraju i stosownymi decyzjami władz UAM. Na poprawę w tym zakresie oczekujemy z niecierpliwością i żywimy nadzieję, że w kolejnym semestrze będziemy mogli prowadzić zajęcia kontaktowe w siedzibie naszego Wydziału na Morasku. W wypadku potrzeby dodatkowych wyjaśnień, prosimy o kontakt.

Z wyrazami szacunku

prof. dr hab. Józef Dobosz, dziekan Wydziału Historii UAM

prof. UAM dr hab. Katarzyna Balbuza, prodziekan ds. studenckich i kształcenia UAM