Data publikacji w serwisie:

Stypendium Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego dla Pana Stanisława Lewko

Stypendium Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego pt. "Straty Wojenne Polski - Edycja II" zostało przyznane Panu Stanisławowi Lewko na badania pt. „Straty materialne wywołane przez armię sowiecką na terenie miasta Gdańska w okresie od zdobycia miasta przez Sowietów do przejęcia administracji przez Polską Administrację Cywilną”. Badania te wpisują się w prace nad stratami Państwa Polskiego spowodowane przez Związek Radziecki w trakcie II wojny światowej.