Data publikacji w serwisie:

Stypendium im. dr. Jana Kulczyka dla studentów - obywateli Ukrainy

Stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla studentów z Ukrainy przyznawane są studentom według poniższych kryteriów:
- wyniki w nauce, z zastrzeżeniem, że Stypendium otrzymać może jedynie Wnioskodawca, którego średnia ocen wynosi co najmniej 4,5;
- osiągnięcia naukowe;
- aktywność na rzecz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
- uzupełniającym kryterium może być udokumentowana trudna sytuacja materialna Wnioskodawcy.
Dokumenty, które powinni złożyć studenci:
1. Wniosek (formularz w załączeniu).
2. Podanie.
3. CV, maksymalnie 2 strony formatu A4.
4. Oświadczenie do celów rozliczeniowych na wydrukowanym formularzu (wzór w załączeniu).
Z uwagi na sytuację związaną z pandemią koronawirusa osoby zainteresowane składają dokumenty wyłącznie w formie elektronicznej, przesyłając je na adresy e-mailowe Biur Obsługi Studenta swoich wydziałów (termin złożenia - 25 stycznia 2022 r.)

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
20211220_Regulamin-stypendiow-im.-dr.-Jana-Kulczyka-dla-Studentow-UAM_Obywateli-Ukrainy.pdf 22.12.2021 Jakub Wojtczak
PDF
Pobierz PDF 20211220_Regulamin-stypendiow-im.-dr.-Jana-Kulczyka-dla-Studentow-UAM_Obywateli-Ukrainy.pdf(146.1 KB)
Wniosek_Student.doc 22.12.2021 Jakub Wojtczak
DOC
Pobierz DOC Wniosek_Student.doc(46.0 KB)
Oswiadczenie-do-celow-rozliczeniowych.docx 22.12.2021 Jakub Wojtczak
DOCX
Pobierz DOCX Oswiadczenie-do-celow-rozliczeniowych.docx(15.5 KB)
Statement-for-tax-purposes.docx 22.12.2021 Jakub Wojtczak
DOCX
Pobierz DOCX Statement-for-tax-purposes.docx(15.4 KB)
Jan-Kulczyk-Scholarship-Award-Rules-for-students-of-AMU-Citizens-of-Ukraine.pdf 22.12.2021 Jakub Wojtczak
PDF
Pobierz PDF Jan-Kulczyk-Scholarship-Award-Rules-for-students-of-AMU-Citizens-of-Ukraine.pdf(141.6 KB)
Application-Form.doc 22.12.2021 Jakub Wojtczak
DOC
Pobierz DOC Application-Form.doc(43.0 KB)
PROCEDURA - studenci z Ukrainy.pdf 11.01.2022 Jakub Wojtczak
PDF
Pobierz PDF PROCEDURA - studenci z Ukrainy.pdf(719.0 KB)