Data publikacji w serwisie:

Stypendium dla studentów Towarzystwa Copernicus

Informacje ogólne

W ramach programu stypendialnego Towarzystwa Copernicus, rekrutujemy studentów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej i byłych krajów Republiki Radzieckiej.

Stypendia przyznawane są na okres 6 miesięcy:

  • na semestr letni (od kwietnia do październik)
  • na semestr zimowy (od października do marca)

Wysokość stypendium

Wartość stypendium przyznawanego przez Towarzystwo Copernicus obejmuje:

  • miesięczne stypendium w wys. 280 euro
  • pomoc w znalezieniu miejsca u rodziny goszczącej wraz z wyżywieniem
  • Koszty podróży, ubezpieczenia i opłaty za studia
  • udział w weekendowym seminarium

W nowym miejscu studiów stypendysta może liczyć na pomoc i wsparcie członków Towarzystwa Copernicus przy rejestracji na studia i organizacji pobytu oraz w nawiązaniu kontaktów naukowych i kulturalnych.

Kto może ubiegać się o stypendium?

O stypendium mogą ubiegać się studenci:

  • studiów stacjonarnych (do ukończenia 26 roku życia)
  • wyróżniający się dobrymi wynikami w nauce
  • studenci prawa, ekonomii, nauk humanistycznych i ścisłych

Oczekiwania wobec kandydatów

Od kandydatów oczekuje się znajomości języka niemieckiego w mowie i piśmie na poziomie B2, a także gotowości do aktywnego włączenia się w życie naukowe, kulturalne i towarzyskie wspólnoty akademickiej podczas studiów w Niemczech.

Mile widziani będą kandydaci mogący udokumentować zarówno swoje zaangażowanie społeczne (działalność na rzecz organizacji pozarządowych, udział w inicjatywach obywatelskich) jak i szczególne osiągnięcia naukowe (uczestnictwo w konferencjach, działalność w kołach naukowych).

Kwalifikacja na stypendia przeprowadzana jest dwa razy w roku.

Terminy składania wniosków:

– na semestr zimowy – do 1 marca danego roku kalendarzowego

– na semestr letni – do 1 października roku poprzedzającego wyjazd

Aplikuj się na naszej stronie internetowej!

https://www.copernicus-stipendium.de/

COPERNICUS e.V. Hamburg

Mittelweg 11-12

20148 Hamburg

Tel.:  +49 40 39 50 55

Fax: +49 40 317 691 028

Studiuj w Niemczach! Spędź semestr na uniwersytecie w Hamburgu!

Czym jest stypendium semestralne Towarzystwa Copernicus e.V.?

* Stypendium Copernicus daje Ci możliwość spędzenia semestru na jednym z niemieckich uniwersytetów w Hamburgu

* Każdy stypendysta pod koniec semestru odbywa również 6-8 tygodniowa praktykę

Co pokrywa stypendium?

* Koszty podroży, ubezpieczenia i opłaty za studia

* Miesięczne kieszonkowe

* Opieka mentorów, którzy zawsze są do Twojej dyspozycji

Czym jest Towarzystwo Copernicus e.V.?

* Towarzystwo Copernicus powstał z inicjatywy studenckiej

* Członkowie są sami studentami lub młodymi ludźmi, którzy ukończyli semestr zagranicą

Jakie zadania maja stypendyści Copernicus?

* Zdanie trzech kursów na gościnnym uniwersytecie

* Ukończenie samodzielnie znalezionej praktyki na końcu semestru

* Aktywny udział w życiu Towarzystwa Copernicus

* Wszyscy stypendyści spotykają się w połowie semestru na weekendowym seminarium

* Każdy stypendysta bierze udział w dwóch wieczorach kulturowych i prezentuje przed innymi członkami swoja prezentacje na temat kraju ojczystego i kierunku studiów

Kto może ubiegać się o stypendium Copernicus?

* Studenci prawa, ekonomii, nauk humanistycznych i ścisłych

* Studenci studiów stacjonarnych, nie posiadający tytułu magistra

* Osoby angażujące się społecznie

* Osoby bardzo dobrze posługujące się językiem niemieckim (na poziomie B2/C1)

* Studenci z dobrymi wynikami w nauce

Do kiedy można ubiegać się o stypendium?

* Do 1 października na semestr letni

* Do 1 marca na semestr zimowy

* Aplikuj się przez formularz na naszej stronie internetowej

Gdzie znajdę dodatkowe informacje?

* na naszej stronie: www.copernicus-stipendium.de