Data publikacji w serwisie:

Stypendia im. dr. Jana Kulczyka za rok akademicki 2021/2022

Zapraszamy do aplikowania w konkursie

o Stypendia im. dr. Jana Kulczyka za rok akademicki 2021/2022

Stypendia przyznawane są studentom i doktorantom za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. Uwzględniana jest również sytuacja materialna kandydatów.

Dokumenty, które powinni złożyć studenci i doktoranci:

1. Podanie.

2. CV ze zdjęciem, maksymalnie 2 strony formatu A4.

3. Wniosek o stypendium (formularze w załączeniu).

4. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (formularze w załączeniu).

Z uwagi na sytuację związaną z pandemią koronawirusa osoby zainteresowane składają dokumenty wyłącznie w formie elektronicznej, przesyłając je na adresy e-mailowe Biur Obsługi Studenta swoich wydziałów oraz Biur Szkół Doktorskich szkół dziedzinowych (termin złożenia dla studentów określa Wydział, dla doktorantów Szkoła Doktorska szkoły dziedzinowej).

Dziekani (w przypadku studentów) oraz Dyrektorzy Szkół Doktorskich (w przypadku doktorantów)  po przeprowadzeniu wstępnej selekcji przesyłają zaopiniowane wnioski (maksymalnie po 2 wnioski studenckie z wydziału i 4 wnioski doktorantów ze szkoły dziedzinowej) do Kapituły Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka w formie elektronicznej na adres e-mail prostudent@amu.edu.pl w terminie do 26 listopada 2021 r.

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Informacja o procedurze ubiegania się o Stypendia im. dr. Jana Kulczyka.pdf 26.10.2021 Jakub Wojtczak
PDF
Pobierz PDF Informacja o procedurze ubiegania się o Stypendia im. dr. Jana Kulczyka.pdf(713.1 KB)
Oświadczenie - doktoranci 26.10.2021 Jakub Wojtczak
DOCX
Pobierz DOCX Oświadczenie - doktoranci(19.0 KB)
Oświadczenie - studenci 26.10.2021 Jakub Wojtczak
DOCX
Pobierz DOCX Oświadczenie - studenci(19.1 KB)
Wniosek - doktoranci 26.10.2021 Jakub Wojtczak
DOC
Pobierz DOC Wniosek - doktoranci(53.0 KB)
Wniosek - doktoranci (eng) 26.10.2021 Jakub Wojtczak
DOC
Pobierz DOC Wniosek - doktoranci (eng)(48.5 KB)
Wniosek - studenci 26.10.2021 Jakub Wojtczak
DOC
Pobierz DOC Wniosek - studenci(51.5 KB)
Wniosek - studenci (eng) 26.10.2021 Jakub Wojtczak
DOC
Pobierz DOC Wniosek - studenci (eng)(47.0 KB)