Data publikacji w serwisie:

Studenckie koła naukowe tworzą innowacje

Szanowni i Drodzy,

Już niedługo rusza nabór wniosków w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”, który potrwa od dnia 9 października 2023 r. od godziny 08.00 do dnia 10 listopada 2023 r. do godziny 16.00.

Wnioskodawca, czyli  UAM może złożyć nie więcej niż:

1) 3 wnioski dotyczące kół naukowych, które nie uczestniczyły w okresie 24 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w organizowanych na arenie międzynarodowej konkursach o tematyce badawczej lub naukowo-technicznej, do udziału w których są zapraszane koła naukowe działające w uczelniach;

2) 10 wniosków dotyczących kół naukowych, które uczestniczyły w okresie 24 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w organizowanych na arenie międzynarodowej konkursach o tematyce badawczej lub naukowo-technicznej, do udziału w których są zapraszane koła naukowe działające w uczelniach.

Przedmiotem programu jest wsparcie studenckich kół naukowych działających w ramach uczelni w:

  1. prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii, lub rozwiązań technicznych, i w promocji ich wyników,
  2. transferze wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej,
  3. nabywaniu przez członków tych kół kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników, w szczególności w zakresie komercjalizacji tych wyników oraz związanego z nimi know-how, pracy w zespole i wystąpień publicznych,
  4. zakupie certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami.

Link do materiałów i szczegółów tego naboru https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/program-studenckie-kola-naukowe-tworza-innowacje

Do 16 października zainteresowane Koła mogą przesłać na adres Pani dr M. Szafran  (magdasz@amu.edu.pl) i do wiadomości dra Mariusza Szynkiewicza, koordynatora kół naukowych, deklarację dotyczącą chęci aplikowania w konkursie. Prosimy o dołączenie do zgłoszenia krótkiej wstępnej informacji na temat planowanego projektu.

W razie pytań, prosimy o kontakt z Panią dr Magdą Szafran lub dr. Mariuszem Szynkiewiczem.