Data publikacji w serwisie:

„Studencki Laur” – konkurs dla wyróżniających się studentów

Szanowni Państwo P.T. Studenci, Opiekunowie Roczników Studiów na Wydziale Historii UAM, uprzejmie informujęmy o możliwości zgłaszania kandydatur studentów do wyróżnienia "Studencki Laur".

Warunki ubiegania się o wzięcie udziału w konkursie:

- zaliczenie bieżącego roku akademickiego do 15 lipca (wszystkie oceny),

- wysokie wyniki w nauce,

- sukcesy naukowe w kraju i zagranicą,

- aktywne uczestnictwo w życiu naukowym UAM,

- prawa i status studenta w nadchodzącym roku akademickim.

Kandydatury wraz z wykazem zbiorczym (bez załączników) osiągnięć proszę przesyłać do 31 lipca br. na adres balbuza@amu.edu.pl.