Data publikacji w serwisie:

Studencki Laur

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o możliwości zgłaszania kandydatów do wyróżnienia "Studencki Laur" zgodnie z § 3 Zarządzenia Nr 423/2014/2015 Rektora UAM z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania wyróżnienia "Studencki Laur".

W związku z organizacją roku akademickiego 2020/2021 student wytypowany do wyróżnienia zobowiązany jest uzyskać zaliczenie roku studiów do dnia 7 lipca br.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów w Biurze Obsługi Wydziału u Pani Agnieszki Piaseckiej do dnia 8 lipca.