Data publikacji w serwisie:

Staże studenckie w ramach Uniwersytetu Jutra

Szanowni Państwo,
w ramach projektu Uniwersytet Jutra zaistniała możliwość zrealizowania staży studenckich dla studentów UAM w terminie do 30 września 2023 r. Celem staży jest ułatwienie studentom wejścia na rynek pracy poprzez zdobycie doświadczenia uzupełniającego wiedzę pozyskaną na studiach, w związku, z czym zakres przedmiotowy staży jest związany bezpośrednio z efektami uczenia się uzyskiwanymi na odbywanym kierunku studiów i zapewni praktyczne wykorzystanie efektów uczenia się w toku zadań wykonywanych na stażu.
Staże mogą być miesięczne, 2-miesięczne lub 3 miesięczne. Student otrzyma wynagrodzenie w wysokości 20.00 zł brutto za godzinę stażu. Zakładając, że w miesiącu student odbędzie minimalną liczbę godzin 120 to otrzyma 2.400 zł.
Realizacja staży związana jest ze spełnieniem następujących obowiązkowych kryteriów dostępu:
- minimalny wymiar 120 godzin zadań stażowych, przy czym nie może obejmować mniej niż 20 godzin zadań stażowych wykonywanych w tygodniu. Dopuszczalna jest realizacja stażu w większym łącznym wymiarze godzinowym, jednakże przy zachowaniu wymiaru, co najmniej 20 godzin zadań stażowych wykonywanych w tygodniu.
Zwracamy się z prośbą o informację czy są Państwo zainteresowani realizacją staży, jeśli tak to prosimy o przesłanie do mnie informacji w terminie do 23.03.2023 r. (na adres mailowy: balbuza@amu.edu.pl). Jest to termin przedłużony w stosunku do. styczniowego.
Z poważaniem,
Katarzyna Balbuza, prodziekan ds. studenckich