Data publikacji w serwisie:

Stanowisko Rady Naukowej Dyscypliny Historia UAM

Członkowie Rady Naukowej Dyscypliny Historia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wyrażają głębokie zaniepokojenie w związku z dokonaną przez Ministra Edukacji i Nauki rewizją wysokości finansowania instytucji badawczych w związku z medialnymi wypowiedziami zatrudnionych tam naukowców. Za wysoce niepokojące uznajemy także sugestię sankcji wobec instytucji naukowych zatrudniających sygnatariuszy listu otwartego wyrażającego sprzeciw wobec stanowiska Ministra.

Działania te godzą w zasadę autonomii akademickiej, wolności słowa i prowadzenia badań naukowych.