Data publikacji w serwisie:

Sprawozdanie ze szkoły letniej EMCC

W dniach 16-18 czerwca 2021 roku odbyła się szkoła letnia programu European Master in Classical Cultures oraz spotkanie koordynatorów. European Master in Classical Cultures to międzynarodowy program studiów magisterskich umożliwiający studentom z trzynastu partnerskich uczelni studiowanie historii klasycznej. Cechą wyróżniającą program na tle innych międzynarodowych konsorcjów jest pełna uznawalność dyplomów. Oznacza to, że student otrzymuje podwójny dyplom magistra, zarówno uczelni macierzystej, jak i uczelni partnerskiej na której spędził przynajmniej jeden pełen semestr studiów.

Jednym z punktów wieńczących program jest szkoła letnia, w trakcie której studenci prezentują wyniki swoich badań przed międzynarodowym gronem ekspertów. Koordynatorami ze strony polskiej, obecnymi na tegorocznej szkole letniej, byli: prof. dr hab. Kazimierz Ilski oraz dr hab. Łukasz Różycki, prof. UAM. W tym roku zaprezentowanych zostało piętnaście referatów o ogromnej rozpiętości chronologicznej oraz tematycznej. Eksperci mogli wysłuchać wystąpień na temat podróżujących kupców w hellenistycznym Egipcie, greckich inskrypcji na Cyprze, czy piśmiennictwa historycznego patriarchy Antiochii Teofila. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza reprezentował student drugiego roku studiów magisterskich na kierunku historia, specjalność kultura klasyczna, pan Marcin Słowik.

Ostatniego dnia odbyło się również coroczne spotkanie koordynatorów ze wszystkich uczelni partnerskich oraz instytucji naukowych (Deutsches Archäologisches Institut w Rzymie reprezentował jak co roku kierownik placówki prof. Ortwin Dally). W czasie spotkania omówione zostały bieżące problemy prawne związane z funkcjonowaniem European Master in Classical Cultures, przeprowadzono rekrutację nowych studentów do programu oraz formalnie rozpoczęto rozmowy z University of St Andrews, szkocką uczelnią, której reprezentanci wyrazili chęć dołączenia do konsorcjum. Najważniejszym punktem ostatniego dnia obrad był wybór nowego oficjalnego przedstawiciela konsorcjum. Po ponad siedmiu latach sprawowania swojej funkcji prof. Ralf von den Hoff (Albert Ludwigs Universität Freiburg) przekazał, w wyniku demokratycznych wyborów, stery EMCC w ręce prof. Roberty Fabiani (Università Roma Tre). Wszyscy koordynatorzy wyrazili nadzieję, że przyszłoroczne spotkanie koordynatorów oraz szkoła letnia, będą mogły odbyć się w Tuluzie w tradycyjnej formie.