Data publikacji w serwisie:

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2020/2021

Przypominamy, że 24 sierpnia o godzinie 14:00 mija termin złożenia oryginałów dokumentów rekrutacyjnych do Szkoły Doktorskiej UAM. Dokumenty należy wysłać pocztą lub złożyć osobiście w biurze Szkoły w budynku Collegium Martineum, ul. Św, Marcin 78, pok. 222 w godzinach 9:00 do 14:00.