Data publikacji w serwisie:

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

UWAGA!!!

RUSZA REKRUTACJA DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ

NAUK HUMANISTYCZNYCH

DYSCYPLINA NAUKOWA HISTORIA

Forma postępowania kwalifikacyjnego: postępowanie dwuetapowe:

I etap: ocena projektu badawczego, osiągnięć naukowych i aktywności naukowej kandydata (maksymalna liczba 50 pkt.);
II etap: rozmowa kwalifikacyjna (maksymalna liczba 50 pkt.).
Do drugiego etapu dopuszcza się kandydatów, którzy otrzymali nie mniej niż 60%maksymalnej liczby z pierwszego etapu.

Harmonogram:

  • termin rejestracji w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydata): od 2 sierpnia 2021 do 2 września 2021 r.
  • przyjmowanie dokumentów: od 2 sierpnia 2021 do 2 września 2021 do godz. 14.00

Biuro Szkoły Doktorskiej

UAM Poznań

Collegium Heliodori Święcicki,

ul. Grunwaldzka 6

60-780 Poznań

  • postępowanie rekrutacyjne: od 6 do 10 września 2021 r.
  • ogłoszenie listy przyjętych: 15 września 2021 r.

Opłata rekrutacyjna:

Opłata rekrutacyjna do Szkoły doktorskiej wynosi 300 zł albo równowartość tej kwoty w EURO.

Limit miejsc – 10.

Skład Komisji Rekrutacyjnej do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych – dyscyplina HISTORIA:

prof. UAM dr hab. Witold Tyborowski – przewodniczący
prof. UAM dr hab. Beata Halicka
prof. UAM dr hab. Izabela Skórzyńska
prof. UAM dr hab. Jędrzej Paszkiewicz
prof. UAM dr hab. Rafał Dobek
prof. UAM dr hab. Bernadetta Manyś – sekretarz
mgr Adam Bigosiński – przedstawiciel doktorantów

Więcej informacji:

https://amu.edu.pl/kandydaci/doktoranckie/przewodnik-doktoranta/rekrutacja/rekrutacja-202122

https://usosirk.amu.edu.pl/pl/offer/SD-2021/programme/SD-Hist/?from=field:DS010103N