Data publikacji w serwisie:

Rekrutacja do programu MOST

MOST to program mobilności studentów i doktorantów, umożliwiający studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z 24 polskich uczelni. Właśnie ruszyła rekrutacja na rok akademicki 2021/2022, która potrwa do 10 września br.

W programie MOST udział wziąć mogą:

  • studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich,
  • studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów I stopnia,
  • studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia,
  • doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.

Sprawdź listę uczelni biorących udział w programie.

Udział w programie jest bezpłatny.

Aplikację można złożyć w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Wyniki zostaną ogłoszone 20 września 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do Programu, kryteriów kwalifikacji oraz samego uczestnictwa znajdują się na stronie internetowej www.most.amu.edu.pl.