Data publikacji w serwisie:

Rekrutacja do Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST

Jeśli chcesz spędzić semestr letni roku akademickiego 2022/2023 na jednej z 20 polskich uczelni, skorzystaj z oferty Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST. Rekrutacja trwa do 30 listopada 2022 r.

Co trzeba zrobić, by na kilka miesięcy zamienić Poznań na Kraków, Wrocław, Szczecin, Lublin czy Warszawę?

 1. Załóż konto lub zaloguj się do systemu IRK MOST (https://irkmost.amu.edu.pl/pl/);
 2. Następnie wniosek zostanie przedstawiony do zaopiniowania właściwemu Prodziekanowi ds. studenckich oraz Prorektorowi ds. studenckich;
 3. O uzyskaniu pozytywnej opinii student zostanie poinformowany przez Uczelnianego Koordynatora w wiadomości e-mailowej;
 4. Wybierz kierunek/kierunki w uczelni, na której chcesz realizować program wymiany MOST. Pamiętaj o zachowaniu priorytetów w wyborze kierunków;
 5. Wygeneruj wniosek;
 6. Wniosek wydrukowany i podpisany należy zeskanować i wysłać na adres e-mailowy Uczelnianego Koordynatora;
 7. Uczelniany Koordynator po otrzymaniu podania poinformuje Was o tym fakcie
  e-mailem zwrotnym, stanowiącym potwierdzenie złożenia wniosku;
 1. Pozytywnie zaopiniowane wnioski zostaną wgrane do systemu IRK i przedstawione Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia;
 2. Decyzje Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia będą dostępne na indywidualnych kontach studentów w programie IRK.

Po zakwalifikowaniu się na Program MOST student ma obowiązek podpisania porozumienia o programie zajęć. W celu uzyskania pomocy w tworzeniu takiego porozumienia należy się kontaktować z Koordynatorką Wydziałową Programu MOST
dr Anną Chudzińską, e-mail: chudzinska@amu.edu.pl.