Data publikacji w serwisie:

Rejestracja na zajęcia WF

Drogie Studentki! Drodzy Studenci!

W dniach 28 do 30 września 2021 roku zostanie przeprowadzona rejestracja na zajęcia WF w semestrze zimowym 2021/2022. Zgodzie z zarządzeniem nr 139/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 sierpnia 2021 roku, odbywać się one będą stacjonarnie w obiektach sportowych UAM. Tryb prowadzenia zajęć może się zmienić ze względu na sytuację epidemiczną.

Zajęcia wychowania fizycznego w semestrze zimowym rozpoczną się 7 października 2021 roku.

Szczegóły rejestracji znajdziecie na stronie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UAM.