Data publikacji w serwisie:

Program wsparcia inicjatyw społeczności UAM Fund_Akcja

Szanowni Państwo,

Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rozpoczęła rekrutację do kolejnej edycji konkursu Fund_Akcja.

Wzorem lat ubiegłych o dofinansowanie mogą starać się projekty wpisujące się w cztery kategorie: upowszechnianie osiągnięć naukowo-badawczych, dydaktycznych lub organizacyjnych Uniwersytetu lub Fundacji UAM (np. konferencje, seminaria, warsztaty, wydawnictwa naukowe), rozwijanie współpracy nauki z gospodarką, popularyzacja nauki lub przedsiębiorczości, kultura.

Komisja Oceny Wniosków, składająca się z przedstawicieli Fundacji UAM oraz władz rektorskich, będzie zwracać uwagę przede wszystkim na aspekty merytoryczne wniosków z mocnym akcentem na łączenia nauki z biznesem, popularyzację nauki i przedsiębiorczości, jak również upowszechnianie osiągnięć naukowych naszego Uniwersytetu.

Poniżej przedstawiamy Regulamin programu wsparcia inicjatyw społeczności Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Fund_Akcja.

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Regulamin_FUND_AKCJA (1).pdf 1.02.2022 Jakub Wojtczak
PDF
Pobierz PDF Regulamin_FUND_AKCJA (1).pdf(171.3 KB)