Data publikacji w serwisie:

Prof. Zbigniew Dworecki

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość,

iż 9 lutego 2021 r. po ciężkiej chorobie zmarł w wieku 88 lat

prof. dr. hab. Zbigniew Dworecki,

przez całe życie zawodowe związany z Instytutem Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wybitny badacz dziejów wieku XX, zwłaszcza okresu międzywojennego, relacji polsko-niemieckich, dziejów Wielkopolski oraz miasta Poznania. Prace z tego zakresu stanowią trwały wkład do dorobku poznańskiego środowiska historycznego. Ważne miejsce w jego pracy zawsze zajmowała dydaktyka - Profesor Zbigniew Dworecki, który wypromował ponad 200 magistrów historii, znany był z sumiennej i troskliwej opieki promotorskiej. Z Jego odejściem tracimy ważną Postać naszego środowiska, Człowieka wielkiej skromności, zawsze życzliwego dla kolegów i studentów.

Pogrzeb śp. Prof. Zbigniewa Dworeckiego odbędzie się w czwartek, 18 lutego 2021 r. o godz. 9.30 na cmentarzu Junikowskim. Msza św. żałobna zostanie odprawiona w kościele św. Łukasza Ewangelisty na os. Rusa również 18. Lutego o godz. 13.00.