Data publikacji w serwisie:

Prof. UAM dr hab. Piotr Kraszewski

Z żalem zawiadamiamy, że dnia 10 lipca 2022 roku zmarł Prof. UAM dr hab. Piotr Kraszewski

23 grudnia 1944 - 10 lipca 2022

Historyk, politolog, profesor senior Wydziału Historii UAM, przez wiele lat związany z Instytutem Wschodnim Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Współtwórca Instytutu Wschodniego UAM, w którym pełnił funkcję dyrektora naukowego. Współtwórca kierunku studiów Wschodoznawstwo. Zastępca dyrektora Zakładu Badań Narodowościowych PAN, członek Prezydium Komitetu Badań nad Migracjami Ludności i Polonią PAN. Przez lata związany z Wydziałem Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN. Zasłużony dla rozwoju badań w zakresie historii najnowszej, międzynarodowych ruchów migracyjnych i stosunków międzynarodowych.  Autorytet w dziedzinie badań polonijnych.

Autor m.in. takich prac naukowych jak: „Polska emigracja zarobkowa w latach 1870-1939. Praktyka i refleksja”; „Problem osadnictwa polskiego w Peru w okresie międzywojennym”; „Polsko-boliwijska umowa emigracyjna z 31 XII 1937”; „Kryzys autorytetu Foreign Office w latach 1914-1922”, „Cywilizacja Rosji imperialnej”. Redaktor naczelny czasopisma „Sprawy Wschodnie” – czasopisma naukowego dawnego Instytutu Wschodniego.

Odszedł od nas człowiek wielkiej dobroci, wiedzy i kultury. Wspaniały nauczyciel akademicki, promotor czterech prac doktorskich i wielu magisterskich, ceniony wykładowca i wychowawca wielu pokoleń wschodoznawców i historyków. Człowiek obdarzony niezwykłym entuzjazmem i energią życiową. Pan Profesor był wzorem rzetelnej postawy naukowej i pasji badawczej, realizowanej z oddaniem dla dobra wspólnego. Odszedł od nas niedościgły mistrz, człowiek wielkiego serca, ogromnie życzliwy dla ludzi i świata oraz niebywale skromny.

Dla nas Profesor Piotr Kraszewski pozostanie naukowym Ojcem i Przyjacielem. Praca pod kierunkiem Pana Profesora była dla jego uczniów zaszczytem. Non omnis moriar.

Rodzinie i Najbliższym Pana Profesora w imieniu całej społeczności Wydziału Historii składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Pogrzeb Ś.P. Profesora Piotra Kraszewskiego odbędzie się w poniedziałek, 18 lipca br., o godz. 11:50 na Cmentarzu Junikowskim.