Data publikacji w serwisie:

Prof. Michał Zwierzykowski Prezesem Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym

W dniu 15 września 2022 roku Walne Zebranie Członków PTBnWO, obradujące podczas IV Kongresu Badaczy Osiemnastego Wieku w Toruniu, jednogłośnie wybrało prof. dr. hab. Michała Zwierzykowskiego na swojego Prezesa w kadencji 2022-2026.

PTBnWO jest stowarzyszeniem międzynarodowym z siedzibą w Warszawie, liczącym ponad 230 Członków z Polski i 10 innych krajów świata. Istnieje od 1996 r. i zrzesza historyków, historyków sztuki, literaturoznawców i językoznawców, muzykologów i teatrologów zajmujących się szeroko ujmowanymi dziejami wieku XVIII (www.wiekosiemnasty.pl). Towarzystwo jest jednocześnie częścią International Society for Eighteenth-Century Studies (ISECS) z siedzibą w Paryżu – należą do niego 33 krajowe towarzystwa z całego świata (www.isecs.org).