Data publikacji w serwisie:

Prof. Maciej Forycki kierownikiem Instytutu Biblioteki Polskiej w Paryżu

Profesor dr hab. Maciej Forycki został dyrektorem nowo utworzonego Instytutu Biblioteka Polska w Paryżu.