Data publikacji w serwisie:

Prof. dr hab. Bohdan Lapis (1944-2023)

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 25 sierpnia 2023 roku zmarł Prof. UAM dr hab. Bohdan Lapis, emerytowany pracownik Instytutu Historii UAM oraz w latach 1990–1996 jego wicedyrektor, a w latach 1996–2008 dyrektor. Twórca i wieloletni kierownik Zakładu Historii Kultury IH UAM. Znawca dziejów wczesnego średniowiecza oraz dziejów kultury.

Pogrzeb Prof. Bohdana Lapisa odbędzie się w środę 30 sierpnia o godzinie 12:30 na Cmentarzu Jeżyckim przy ul. Nowina 1.

Msza pogrzebowa odbędzie się 30 sierpnia, o godzinie 11:45 w kościele na Cmentarzu Jeżyckim w Poznaniu.