Data publikacji w serwisie:

prof. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz

Szanowni Państwo,
jest na niezmiernie miło poinformować, że pani prof. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz została uhonorowana medalem za szczególne zasługi dla Uniwersytetu Alberta-Ludwiga we Fryburgu. Rektor Uniwersytetu we Frybyurgu, Prof. dr. dr. h.c. Hans-Jochen Schiewer, podkreślił w szczególności zasługi Pani Profesor w działaniu na rzecz porozumienia polsko-niemieckiego. Serdecznie gratulujemy!