Data publikacji w serwisie:

Perły nauki

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłasza nowy program dla studentów „Perły nauki”. Nabór wniosków trwa od 4 stycznia do 18 lutego 2022 r. Jest to konkurs grantowy dla studentów, który zastępuje „Diamentowy grant”.

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/perly-nauki