Data publikacji w serwisie:

Otwarte Seminarium Naukowe Zakładu Kultury i Myśli Politycznej

W środę 25 maja odbyło się Otwarte Seminarium Naukowe zatytułowane W stulecie śmierci Stanisława Koźmiana. Konserwatyzm w Polsce wczoraj i dziś. Seminarium otworzył dr Mariusz Menz, który przybliżył sylwetkę krakowskiego stańczyka Stanisława Koźmiana. Następnie prof. Damian Szymczak przedstawił wyniki swoich badań nad postacią Dawida Abrahamowicza, czołowego konserwatysty z ugrupowania tzw. podolaków. Kolejnym referentem był prof. Sebastian Paczos, który omówił najważniejsze stronnictwa konserwatywne w okresie międzywojennym. Dwa ostatnie referaty wygłosili studenci III roku studiów licencjackich. Najpierw Michał Grabowski scharakteryzował poglądy na Rosję księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, Adama Krzyżanowskiego oraz Jerzego Giedroycia. A następnie Mikołaj Łukomski nakreślił najważniejsze kierunki rozwoju konserwatyzmu polskiego po 1989 r. Po wystąpieniach prelegentów odbyła się dyskusja, którą kierowała dr Anna Chudzińska. Ostatnim akordem seminarium była debata moderowana przez prof. Rafała Dobka, w której udział wzięli prof. Waldemar Łazuga oraz prof.Przemysław Matusik. Debata dotyczyła znaczenia oraz kondycji polskiego konserwatyzmu w przeszłości oraz współcześnie. Fotograficzną relację z wydarzenia przygotowała studentka III roku studiów licencjackich Angelika Sarna. Serdecznie zapraszamy do jej obejrzenia.