Data publikacji w serwisie:

Organizacja zajęć w roku akademickim 2021/22

W związku z Zarządzeniem nr 165/2021/2022 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2022 roku w dniach 24 stycznia 2022 roku do 23 lutego 2022 roku na Uniwersytecie będzie obowiązywało kształcenie zdalne (niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie studiów albo w programie kształcenia).

W terminie tym zarówno zajęcia, jak i zaliczenia oraz egzaminy na Wydziale Historii UAM realizowane są w formie kształcenia na odległość (zgodnie z § 1 ust. 1 i 2 Zarządzenia 165/2021/2022).

Pełna treść zarządzenia pod linkiem: Zarządzenie ws. kształcenia zdalnego | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (amu.edu.pl)


Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 166/2021/2022 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie działania Uniwersytetu w warunkach epidemii w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim roku akademickiego 2021/22 odbywają się w trybie stacjonarnym i zdalnym (tryb hybrydowy).

ZAJĘCIA W TRYBIE STACJONARNYM 

  • zajęcia dydaktyczne typu konwersatoria, ćwiczenia, warsztaty, seminaria, proseminaria, a także wykłady z niewielką liczbą uczestników
ZAJĘCIA W FORMIE KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ 
  • WYKŁADY, w których uprawnionych do uczestnictwa jest powyżej 30 studentów. 

Wykłady będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, przy uwzględnieniu infrastruktury, oprogramowania i technologii informatycznych zalecanych przez władze UAM i rekomendowanych przez Ośrodek Wsparcia Kształcenia na Odległość UAM (MS Teams, Moodle). Kształcenie zdalne będzie przebiegało zgodnie z planem zajęć. Zajęcia będą się odbywały w trybie wideokonferencji w czasie rzeczywistym.

Szczegółowy wykaz zajęć zdalnych zostanie ogłoszony w drugiej połowie września 2021 r.  

prof. dr hab. Józef Dobosz, dziekan Wydziału Historii UAM

prof. UAM dr hab. Katarzyna Balbuza, prodziekan ds. studenckich i kształcenia Wydziału Historii UAM

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
ZR-139-2020-2021_1.pdf 24.08.2021 Jakub Wojtczak
PDF
Pobierz PDF ZR-139-2020-2021_1.pdf(593.9 KB)