Data publikacji w serwisie:

Nowe konkursy w ramach Programu ID-UB

W Intranecie UAM zamieszczony został komunikat JM Rektor prof. Bogumiły Kaniewskiej informujący o otwarciu nowych konkursów w ramach Programu ID-UB.

Zobacz więcej: https://uam.sharepoint.com/sites/ICentrum-Komunikatow/SitePages/Og%C5%82oszenia-o-otwarciu-konkurs%C3%B3w-w-ramach-Programu-IDUB.aspx