Data publikacji w serwisie:

Nowa edycja konkursu Study@research skierowanego do studentów I roku studiów drugiego stopnia

Nowa edycja konkursu Study@research skierowanego do studentów I roku studiów drugiego stopnia, gdzie obok finansowania indywidualnych projektów naukowych możliwe jest też finansowanie grup badawczych, także kół naukowych. Wszystkie informacje wraz regulaminem znajdują się tutaj:

Szczegóły znajdują się pod tym linkiem:

https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/studenci/konkurs-study@research-nowa-edycja

https://uam.sharepoint.com/sites/7114030000/SitePages/Konkursy.aspx