Data publikacji w serwisie:

Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszcz za najlepszą pracę dyplomową

Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski

Ogłasza konkurs pn. Nagroda Prezydenta Miasta za związane z Bydgoszczą prace magisterskie i doktorskie, inżynierskie i licencjackie oraz nagroda dla promotorów prac obronione w roku akademickim 2019/2020.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie prac poruszających problematykę związaną z Bydgoszczą i najlepiej korespondujących z aktualnymi potrzebami miasta, w szczególności w zakresie: promocji, gospodarki lokalnej, kultury i sztuki, tradycji i tożsamości miasta, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta.

Prace są oceniane i nagradzane w dwóch kategoriach:

PRACE MAGISTERSKIE i DOKTORSKIE I miejsce - 7 tys. zł brutto; II miejsce – 5 tys. zł brutto; III miejsce – 3 tys. zł brutto

PRACE INŻYNIERSKIE i LICENCJACKIE I miejsce - 5 tys. zł brutto; II miejsce – 3 tys. zł brutto; III miejsce – 2 tys. zł brutto

NAGRODA DLA PROMOTORÓW PRAC – 1,5 tys. zł brutto

Pracę do konkursu zgłasza jej autor. Do konkursu zakwalifikowane zostaną wyłącznie prace spełniające kryteria regulaminowe i obronione w roku akademickim 2019/2020, przez co rozumie się dla potrzeb konkursu okres pomiędzy 1 października 2019 roku a 31 grudnia 2020 roku.

Za prawidłowe zgłoszenie uważa się dostarczenie lub wysłanie w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na pracę naukową” kompletu dokumentów zgłoszeniowych w polskiej wersji językowej, na adres: Biuro Komunikacji Społecznej, Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz.

Szczegółowe zasady zgłaszania prac, ich kwalifikowania oraz przeprowadzania konkursu określa Regulamin dostępny na stronie www.bydgoszcz.pl.

Termin zgłaszania prac upływa 31 marca 2021 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Bydgoszczy)

Szczegóły na stronie internetowej: www.bydgoszcz.pl (dział miasto/wyróżnienia i nagrody)

Załączniki:

List Prezydenta Bydgoszczy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Karta Zgłoszeniowa

Oświadczenie

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.pdf 5.03.2021 Adam Kaja
PDF
Pobierz PDF Informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.pdf(372.6 KB)
Karta_zgloszeniowa.pdf 5.03.2021 Adam Kaja
PDF
Pobierz PDF Karta_zgloszeniowa.pdf(32.1 KB)
List.pdf 5.03.2021 Adam Kaja
PDF
Pobierz PDF List.pdf(101.5 KB)
Ogloszenie.pdf 5.03.2021 Adam Kaja
PDF
Pobierz PDF Ogloszenie.pdf(212.0 KB)
Oswiadczenie_autora_i_uczelni.pdf 5.03.2021 Adam Kaja
PDF
Pobierz PDF Oswiadczenie_autora_i_uczelni.pdf(268.5 KB)