Data publikacji w serwisie:

Nagroda POLITYKI dla najlepszej pracy magisterskiej o PRL

POLITYKA zaprasza do udziału w VI edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską o PRL. Do 30 września czekamy na zgłoszenia pod adresem mailowym Rakowski@polityka.pl

Prawo zgłaszania prac mają ich promotorzy lub/i recenzenci, a także autorzy, pod warunkiem uzyskania pisemnego poparcia promotora i/lub recenzenta.

Do Nagrody im. M.F. Rakowskiego można zgłaszać prace poświęcone historii Polski w okresie 1945-1989 powstałe na różnych wydziałach i kierunkach studiów.

Obecna edycja konkursu obejmuje prace napisane i obronione w 2020 i 2019 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest w pierwszej dekadzie grudnia. Wysokość nagrody: 15.000 zł

Szczegółowy regulamin nagrody oraz formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej POLITYKI (www.polityka.pl/Rakowski).

Kapitułę nagrody stanowią: dr Barbara Klich-Kluczewska (UJ), prof. Jerzy Kochanowski (UW), prof. Marcin Kula (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie), prof. Wiesław Władyka (UW i POLITYKA) oraz red. Marian Turski (POLITYKA).