Data publikacji w serwisie:

Nagroda im. Aleksandra Gieysztora dla mgr. Patryka Maćkowiaka

Niezwykle miło nam poinformować,że pan mgr Patryk Maćkowiak został laureatem konkursu o Nagrodę im. Aleksandra Gieysztora za najlepsze publikacje naukowe młodych autorów dotyczące dziejów średniowiecza. Pan Maćkowiak otrzymał II nagrodę ex aequo w kategorii artykuł naukowy za publikację "Pojęcia notoryjności i famy w protokole procesu polsko-krzyżackiego z lat 1320-1321", jaka ukazała się w czasopiśmie „Zapiski Historyczne” (t. 87, 2022, z. 1, s. 5-25).

Uroczystość ogłoszenia laureatów konkursu odbyła się w dniu 1 grudnia w siedzibie Instytutu Historii PAN w Warszawie.
Więcej informacji na temat tegorocznej edycji konkursu można znaleźć pod linkiem:

Gratulacje!