Data publikacji w serwisie:

Nagroda dla Andrei Marianiego

Niedawno informowaliśmy o najnowszych publikacjach Pana Doktora Andrei Marianiego, dzisiaj dotarła do nas informacja, która cieszy szczególnie:

NAGRODA PRZEGLĄDU WSCHODNIEGO XXVIII EDYCJA ZA ROK 2020

Decyzją Kapituły Nagrody „Przeglądu Wschodniego”, zebranego na posiedzeniach

w dn. 8 lutego i 4 marca 2021 r., w składzie: Dorota Janiszewska-Jakubiak, Adolf Juzwenko,

Maria Kałamajska-Saeed, Jan Malicki, Wojciech Materski, Lech Mróz, Andrzej Rachuba,

Leszek Zasztowt przyznano Nagrody „Przeglądu Wschodniego” za rok 2020,

a w Kategorii: „EDYCJA ŹRÓDEŁ” otrzymał ją Andrea Mariani (Poznań) za:

· Inwentarze kolegium jezuitów w Nowogródku oraz jego majątków ziemskich z przełomu roku 1773 i 1774, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2020

· Inwentarze kolegium jezuitów w Nieświeżu oraz jego majątków ziemskich z przełomu roku 1773 i 1774, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2020

Uroczyste wręczenie NAGRÓD PRZEGLĄDU WSCHODNIEGO XXVIII EDYCJI za rok 2020, planuje się odbyć latem 2021 r. na Uniwersytecie Warszawskim, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

Serdecznie gratulujemy!