Data publikacji w serwisie:

Nabór do projektu "Mediateka - Centrum Szyfrów Enigma"

Wydział Historii UAM, Sekcja Animacji Kultury Historycznej Koła Naukowego Historyków oraz Centrum Szyfrów Enigma zapraszają do udziału we wspólnym projekcie pt.:

"Mediateka - Centrum Szyfrów Enigma"

Projekt ma na celu zebranie relacji ustnych na platformie MS TEAMS dotyczących historii Collegium Martineum (dawny budynek KW PZPR, Collegium Historicum UAM).

Relacje będą zbierane za pomocą platformy MS TEAMS.

Zadania wykonawców projektu
1. Udział w 15-godzinnym certyfikowanym szkoleniu z zakresu pracy metodą oral history
(MS TEAMS, pierwsze spotkanie 17 luty 2021 o godz. 17:00; kolejne spotkania odbędą się w terminie od 22 lutego 2021 do 5 marca 2021 - dni i godziny spotkań do uzgodnienia z wykonawcami projektu ze względu na plan zajęć)
2. Wypracowanie podczas warsztatów wspólnych dla wszystkich uczestników projektu dyspozycji do wywiadu
3. Przeprowadzenie wywiadu przez każdego z wykonawców projektu z jednym świadkiem/świadkinią historii oraz sporządzenie transkrypcji w terminie od 20 marca 2021 do 30 czerwca 2021.
4. Udział w webinarium pt.: „Collegium Maritneum. Biografia miejsca”, 19 lutego 2021 od godz. 10:00 do 14:30 (MS TEAMS, webinarium jest częścią merytorycznego przygotowania do realizacji projektu).

Efekty projektu
1. Efektem projektu będzie wzbogacenie Mediateki Centrum Szyfrów Enigma o zbiór historii mówionych zebranych i opracowanych przez studenckich wykonawców projektu
2. Zebrane relacje wraz z ich opracowaniem będą podstawą wspólnej publikacji studenckiej (do 30 września 2021)

Opieka naukowa i organizacyjna nad projektem
Z ramienia WH UAM: prof. UAM dr hab. Izabela Skórzyńska, prof. UAM dr hab. Maciej Michalski, prof. UAM dr hab. Konrad Białecki, mgr Oliwia Gromadzka, lic. Magdalena Patrzałek, lic. Malwina Jurczyk
Z ramienia Centrum Turystyki Kulturowej Trakt mgr Anna Pakuła, mgr Maksym Kępiński
Wsparcie merytoryczne podczas webinarium: prof. UAM dr hab. Maciej Michalski, prof. UAM dr hab. Konrad Białecki, prof. UAM dr hab. Piotr Korduba, dr Michał Kierzkowski, dr hab. Dobrochna Kałwa