Data publikacji w serwisie:

Lelewel interdyscyplinarny. Badania i recepcja

Prezentujemy Państwu książkę:Lelewel interdyscyplinarny. Badania i recepcja pod redakcją Danuty Zawadzkiej, Violetty Julkowskiej i Iwony Pugacewicz, którą wydał Instytut Badań Literackich PAN wiosną tego roku. Książka jest pokłosiem międzynarodowej konferencji LELEWEL INTERDYSCYPLINARNY. Recepcja pism i prac Lelewela 160 lat po Jego śmierci, zorganizowanej w dniach 27-28 maja 2021 roku wspólnymi siłami Uniwersytetu W Białymstoku, Wydziału Historii na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Ośrodka Kultury Polskiej Sorbonne Universite.
Konferencja była pierwszą od wielu lat okazją, by na tak szeroką skalę spotkało się międzynarodowe i interdyscyplinarne grono badaczy Joachima Lelewela z Polski, Francji, Litwy i Ukrainy. Badaczy Lelewela reprezentujących różne dyscypliny łączy fascynacja Jego rozległą refleksją i działalnością historyczną oraz bogatym warsztatem nauk pomocniczych, które rozwijał.
Publikacja zbiorowa, którą Państwu prezentujemy to efekt nowych badań wokół wątków filozoficznych, metodologicznych, historycznych, historiograficznych, źródłoznawczych, językoznawczych, bibliologicznych, a także badań nad sztuką rytowniczą, recepcją i kulturą historyczną, jaką prowadzą badacze w związku z postacią i dziełem Joachima Lelewela.
Publikacja dostępna jest w zbiorach Biblioteki Wydziału Historii.