Data publikacji w serwisie:

Laureaci Konkursu im. Kazimierza Tymienieckiego

Z radością informujemy, że wyłoniono tegorocznych laureatów Nagrody im. Kazimierza Tymienieckiego przyznawanej dla autorów najlepszych prac, licencjackiej i magisterskiej, napisanych i obronionych na Wydziale Historii UAM w Poznaniu*.

W kategorii najlepsza praca licencjacka napisana i obroniona w roku akademickim 2019/2020 pierwszą nagrodę zdobył:

Pan Łukasz Jędrowski za pracę pt. Wojna Turyńska w narracjach łacińskich od VI do XIII w., napisaną pod kierunkiem Pana prof. UAM dr hab. Edwarda Skibińskiego.

Wyróżnienia w tej kategorii uzyskali:

Pan Antoni Stosik za pracę pt. Relacje Filipa II Orleańskiego z matką Elżbietą Charlottą Palatyńską na tle stosunków na dworze francuskim w latach 1674-1722, napisaną pod kierunkiem Pani prof. UAM dr hab. Agnieszki Jakuboszczak

oraz

Pani Michalina Ławniczak za pracę pt. Losy Ocalonych jako element edukacji o Holokauście w szkole podstawowej, napisaną pod kierunkiem Pani prof. dr hab. Violetty Julkowskiej.

W kategorii najlepsza praca magisterska napisana i obroniona w roku akademickim 2019/2020 pierwszą nagrodę zdobyła:

Pani mgr Katarzyna Witek za pracę pt. Historia i pamięć dawnych cmentarzy Ziemi Namysłowskiej, napisaną pod kierunkiem Pani prof. UAM dr hab. Danuty Konieczki-Śliwińskiej.

Wyróżnienie w tej kategorii uzyskała:

Pani mgr Katarzyna Tecław za pracę pt. Historia rodziny Wielebskich z Wielenia nad Notecią na przełomie XIX i XX wieku. Fotonarracje historyczne i rodzinne praktyki upamiętniające, napisaną pod kierunkiem Pani prof. dr hab. Violetty Julkowskiej.

*Sposób wręczenia nagród oraz wyróżnień zostanie ustalony i podany w styczniu.