Data publikacji w serwisie:

Kształcenie zdalne - informacje

W imieniu Pani Prorektor ds. studenckich i kształcenia przekazujemy Państwu przypomnienie o kilku obowiązujących nas zasadach:

 1. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora zajęcia zdalne odbywają się od 20 grudnia do 9 stycznia, z wyłączeniem tych zajęć, które ze względu na swoją specyfikę nie mogą odbywać się w tej formie (wskazuje je Dziekan i niezwłocznie powiadamia o tym studentów).

  Nie ma możliwości wcześniejszego przejścia na kształcenie zdalne.

 2. Odrabianie zajęć odbywa się zgodnie z obowiązującą formą ich prowadzenia. A zatem zajęcia, które nie mają zgody na formę zdalną, powinny zostać odrobione w formie stacjonarnej (z wyłączeniem okresu od 20 grudnia do 9 stycznia, kiedy to obowiązuje forma zdalna).

  Nie ma możliwości odrabiania zajęć poprzez zlecanie dodatkowej pracy własnej studenta (zadawanie dodatkowych zadań, projektów itp.) – odrabiamy godziny w bezpośrednim kontakcie.

  Przypominam, że niektórych dni tygodnia w semestrze jest więcej niż 15 – proszę dokładnie przeliczyć, być może nie wszystkie zajęcia trzeba odrobić. Istnieje również możliwość wyznaczenia zastępstwa dla nieobecnego pracownika.

  Jeśli sytuacja będzie tego wymagała, Pani Rektor rozważy możliwość odrabiania zajęć przed końcem semestru zimowego w formie zdalnej (synchronicznie na Teamsach). Decyzję w tej sprawie podejmie JMR.

 3. Do 9 stycznia zaleca się rezygnację z wszystkich dodatkowych grupowych spotkań (świątecznych, wigilijnych itp.) w bezpośrednim kontakcie, które są planowane na Wydziale z udziałem studentów.

Trzy tygodnie przerwy w stacjonarnym kształceniu mają przyczynić się do powstrzymania rozprzestrzeniania się zakażeń i zapewnić bezpieczny powrót do domów i na uczelnię. Musimy jednak pamiętać, że w kraju nie obowiązują żadne dodatkowe obostrzenia, jak zwykle pracują urzędy, zakłady pracy, instytucje kultury, galerie handlowe, restauracje itp. Nasi studenci poza murami uczelni uczestniczą w życiu społecznym, pracują, robią świąteczne zakupy, przemieszczają się, spotykają się we własnym gronie. Dłuższe wyłączenie Uniwersytetu ze stacjonarnej działalności, gdy wszystkie inne instytucje działają normalnie, byłoby działaniem nieracjonalnym i nieskutecznym. Istotne jest natomiast, byśmy rygorystycznie przestrzegali obowiązujących nas wszystkich reguł sanitarnych, dbając o bezpieczeństwo nasze i swoich najbliższych. I szczepienia przede wszystkim – 16 i 17 grudnia będzie kolejna taka możliwość w Collegium Biologicum.