Data publikacji w serwisie:

Kształcenie zdalne 24.01-23.02

W związku z Zarządzeniem nr 165/2021/2022 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2022 roku w dniach 24 stycznia 2022 roku do 23 lutego 2022 roku na Uniwersytecie będzie obowiązywało kształcenie zdalne (niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie studiów albo w programie kształcenia).

W terminie tym zarówno zajęcia, jak i zaliczenia oraz egzaminy na Wydziale Historii UAM realizowane są w formie kształcenia na odległość (zgodnie z § 1 ust. 1 i 2 Zarządzenia 165/2021/2022).

Pełna treść zarządzenia pod linkiem: Zarządzenie ws. kształcenia zdalnego | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (amu.edu.pl)