Data publikacji w serwisie:

Kształcenie w formie zdalnej od 20 XII 2021 do 9 I 2022

Szanowni Państwo,
JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, prof. Bogumiła Kaniewska, wydała decyzję o zmianie formy kształcenia ze stacjonarnej/ hybrydowej na zdalną. Kształcenie zdalne zostaje wprowadzone w okresie od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r., niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie studiów albo w programie kształcenia. W siedzibie Uniwersytetu będą się odbywały jedynie te zajęcia, których nie można realizować zdalnie.
Link do wersji tekstowej zarządzenia w BIP: https://bip.amu.edu.pl/.../0033/278565/ZR-154-2021-2022.pdf
Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia
Katarzyna Balbuza, prodziekan ds. studenckich i kształcenia na Wydziale Historii UAM