Data publikacji w serwisie:

Konkursy UAM dla studentów

W ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (ID-UB) otwarte zostały dwa konkursy wspierające projekty badawcze studentów pierwszego i drugiego stopnia:

1. Study@research – konkurs nr 9 dla studentów I roku studiów drugiego stopnia lub IV roku studiów jednolitych magisterskich, w którym uzyskać można dofinansowanie na indywidualny projekt badawczy, aktywny udział w konferencji naukowej lub krótki krajowy lub międzynarodowy indywidualny staż badawczy.

Termin składania wniosków: 18 listopada 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursu oraz terminów znajdują się w Intranecie:

https://uam.sharepoint.com/sites/7114030000/SitePages/Konkurs-009.aspx

2. Best Student Grant – konkurs nr 10, mający na celu wsparcie studentów wybitnie uzdolnionych poprzez włączenie ich do badań naukowych od pierwszego roku studiów. Do udziału uprawnieni są studenci I lub II roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy byli laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, uzyskali najlepsze wyniki z matury na poziomie rozszerzonym (powyżej 95%) lub najlepsze wyniki z matury zagranicznej (powyżej 95% po przeliczeniu na polską maturę).

Termin składania wniosków: 30 listopada.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursu oraz terminów znajdują się w Intranecie:

https://uam.sharepoint.com/sites/7114030000/SitePages/Konkurs-010.aspx