Data publikacji w serwisie:

Konkursy NCN

Szanowni Państwo,

15 września NCN ogłosiło kilka konkursów z terminem naboru do 15 grudnia 2021 (do godz. 16:00). Są to konkursy przeznaczone dla naukowców na różnych etapach kariery, w tym konkursy na stypendium doktorskie oraz dla naukowców zza granicy.

- POLONEZ BIS 1 – konkurs na 24-miesięczne projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy (kosztorys obejmuje wynagrodzenie, dodatek na pokrycie kosztów przeprowadzki, dodatek rodzinny oraz koszty związane z realizacją projektu);

- OPUS 22 – Konkurs przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, z możliwością współpracy międzynarodowej (brak limitu kosztorysu, wynagrodzenia zależne od rodzaju zatrudnienia oraz liczby członków zespołu; możliwość zatrudnienia osoby na stanowisku post-doc oraz zaplanowania stypendiów dla studentów lub doktorantów);

- PRELUDIUM BIS 3 – konkurs promotorski wspierający doktorantów aplikujących do szkół doktorskich (wniosek składa promotor, kosztorys obejmuje wynagrodzenie dla kierownika, koszty wysokiego stypendium doktoranckiego - 5-6 tys. zł miesięcznie - oraz dodatkowe środki na badania dla doktoranta, który chciałby rozpocząć studia w szkole doktorskiej w październiku 2022);

- SONATA 17 – konkurs na projekty badawcze przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. (Szansa na sukces większa niż w konkursie OPUS).

Otwarty pozostaje również konkurs Weave-UNISONO – na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski w ramach programu wielostronnego Weave, w którym NCN nie pełni roli agencji wiodącej (wniosek ocenia instytucja zagraniczna).

Chętnie odpowiem na wszelkie pytania i w przypadku aplikacji pomogę w procesie składania wniosku.

Przypominam, że zamiar składania wniosku należy zgłosić z min. 2 tygodniowym wyprzedzeniem na adres: cwp@amu.edu.pl (można wskazać imiennie opiekuna wniosku).

Z poważaniem,

Małgorzata Chmielarz

SO CWP Morasko