Data publikacji w serwisie:

Konkurs na wydanie monografii historycznej

Szanowni Państwo,

Wydawnictwo Naukowe Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” organizuje konkurs na wydanie monografii historycznej. Poszukujemy autorów niepublikowanych dotąd prac naukowych, dotyczących przynajmniej jednego z następujących obszarów:

·         historii Polski po 1945 roku ze szczególnym uwzględnieniem Ziem Zachodnich i Północnych;

·         historii mówionej;

·         historii w przestrzeni publicznej (public history);

·         pojednania między narodami po 1945 roku (ze szczególnym uwzględnieniem pojednania polsko-niemieckiego);

·         opozycji antykomunistycznej na Ziemiach Zachodnich i Północnych (ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska).

Nagrodą w konkursie jest sfinansowanie pełnych kosztów wydania zwycięskiej monografii w Wydawnictwie Naukowym Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” oraz wynagrodzenie dla jej autora w wysokości 8000 zł brutto.

Termin nadsyłania prac mija 30 czerwca 2022 roku.

Więcej szczegółów oraz regulamin konkursu znajdziecie Państwo na stronie Centrum Historii Zajezdnia: https://www.zajezdnia.org/aktualnosci-artykul/konkurs-na-wydanie-naukowej-monografii-historycznej-edycja-ii.