Data publikacji w serwisie:

Kolejny konkurs NCN - Miniatura 5

Szanowni Państwo,

Kolejny konkurs Narodowego Centrum Nauki o nazwie Miniatura, do którego zgłaszać można wnioski na realizację jednego działania naukowego, którym mogą być: badania wstępne/pilotażowekwerendystaż naukowywyjazd badawczy lub wyjazd konsultacyjny.

Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN (takich jak OPUS), innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

MINIATURA jest dedykowana dla badaczy, którzy:

  • uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 roku,
  • są zatrudnieni na UAM na podstawie umowy o pracę,
  • nie kierowali i nie kierują projektem badawczym finansowanym grantem finansowanym ze środków NCN, ani nie byli laureatem stypendium EDIUTA lub stażu w ramach konkursu FUGA i UWERTURA,
  • nie są wnioskodawcami, kierownikami projektu ani kandydatami na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym w innym konkursie NCN.

Nabór wniosków trwa do 30 września, a sam formularz wypełniany jest w całości w języku polskim i nie wymaga zbyt dużych nakładów pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres mailowy: cwp@amu.edu.pl