Data publikacji w serwisie:

Konkurs MINIATURA 5

NCN ogłosił w dniu dzisiejszym konkurs MINIATURA 5.

Naukowcy mogą wnioskować o przyznanie środków na:

- realizację badań wstępnych lub pilotażowych,

- kwerendy,

- stażu,

- wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego.

Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego, planowanego do złożenia w konkursach NCN lub w innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

Kto może składać wniosek w konkursie?

- osoba posiadające stopień doktora, uzyskany nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r.,

- zatrudniona przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę na dzień złożenia wniosku;

- osoba, która nie kierowała i nie kieruje realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;

- osoba, która nie jest laureatem konkursów na stypendia doktorskie ETIUDA lub na staże (w tym FUGA i UWERTURA) finansowane ze środków NCN;

- osoba, która nie jest wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie Narodowego Centrum Nauki;

- osoba, która posiada w swoim dorobku naukowym co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Czas realizacji:12 miesięcy

Wysokość wnioskowanego finansowania  od 5 do 50 tys. zł.

Nabór wniosków jest ciągły i trwa od 4 maja do 30 września br.

CWP zaprasza na szkolenie z Miniatura5 w piątek 14.05 o godz.9:00 w Zespole Oferta konkursowa 2021.

Jeśli ktoś chciałby wziąć udział w szkoleniu, a nie jest jeszcze członkiem zespołu, to prosimy o kontakt: annsta4@amu.edu.pl