Data publikacji w serwisie:

Konkurs imienia Prof. K. Skubiszewskiego

Konkurs imienia Prof. K. Skubiszewskiego

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych ogłasza konkurs

imienia Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego

na najlepszą pracę magisterską na temat polskiej polityki zagranicznej

Konkurs jest organizowany we współpracy z Fundacją imienia Krzysztofa Skubiszewskiego. Celem konkursu jest upowszechnianie wśród studentów polskich uczelni wiedzy na temat pierwszego Ministra spraw zagranicznych odrodzonej RP prof. Krzysztofa Skubiszewskiego oraz założeń prowadzonej przezeń polityki zagranicznej, polityki czasu wielkiego przełomu. Zakres tematyczny konkursu jest jednak znacznie szerszy. Będą w nim nagradzane najlepsze prace magisterskie na temat polskiej polityki zagranicznej Polski ze szczególnym uwzględnieniem polityki europejskiej RP oraz miejsca Polski w Europie w aspekcie ideowym, prawno-instytucjonalnym, politycznym, strategicznym i ekonomicznym. Cezurą wyjściową jest rok 1945.

Prace magisterskie zgłaszane do konkursu powinny być obronione do końca danego roku akademickiego, czyli 30 września oraz nadsyłane do WNPISM UW w wersji elektronicznej – wraz z krótkim listem uzasadniającym od promotora – do 10 grudnia. Prace mają być napisane w języku polskim. Niezależnie od kierunku studiów, chodzi o prace obronione na polskiej uczelni.

Przyznawana będzie jedna I nagroda (dyplom i nagroda pieniężna) oraz dwa wyróżnienia. Warunkiem jest wysoki poziom przedłożonych prac.

Prace należy kierować na adres:

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Katedra Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego

ul. Żurawia 4, 00-503 Warszawa

e-mail: strategia.wnpism@uw.edu.pl