Data publikacji w serwisie:

Konkurs „FutureProofing Healthcare – w poszukiwaniu wzorców organizacji systemu ochrony zdrowia”

Z początkiem października wystartował konkurs „FutureProofing Healthcare – w poszukiwaniu wzorców organizacji systemu ochrony zdrowia”, który ma na celu zainspirowanie studentów do poszukiwania rozwiązań w obszarze ochrony zdrowia, które będą odpowiadały potrzebom naszego społeczeństwa. Rekomendacje te powinny być oparte na dobrych przykładach z innych europejskich krajów, w których przyczyniły się do realnej poprawy sytuacji pacjentów. Powinny one zostać również zaczerpnięte z Indeksów FutureProofing Healthcare, które porównują sytuację w ochronie zdrowia w 30 europejskich państwach. Zakończenie konkursu przewidziane jest na 10 listopada 2020 r. Dla laureatów organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody: sprzęt elektroniczny oraz możliwość opublikowania fragmentu swojej pracy w mediach. Nazwiska laureatów konkursu zostaną ogłoszone podczas III Kongresu Ekonomii dla Zdrowia organizowanego przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO. Podczas tego samego kongresu osoba, która zajęła pierwsze miejsce w konkursie, będzie miała możliwość jej zaprezentowania.

Zachęcamy do odwiedzenia strony www.futureproofinghealthcare.com/konkurs, gdzie znajdują się wszystkie informacje o konkursie oraz jego regulamin.