Data publikacji w serwisie:

KOMUNIKAT DZIEKAŃSKI - TRYB ZALICZANIA SESJI LETNIEJ I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH

Na prośbę Prorektor ds. studenckich i kształcenia, prof. Joanny Wójcik, uprzejmie  przypominam Państwu - Studentkom_ntom i Pracownicom_kom naukowo-dydaktycznym, że zgodnie z Zarządzeniem nr 166/2021/2022 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie działania Uniwersytetu w warunkach epidemii w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 zaliczenia i egzaminy w sesji letniej 2021/22 odbywają się w trybie stacjonarnym. Dotyczy to również wykładów, które odbywają się zdalnie.
Tryb obron prac licencjackich i magisterskich reguluje Zarządzenie Nr 5/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 7 września 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych, zgodnie z którym o trybie przeprowadzania egzaminu decyduje Dziekan. Rekomendujemy przeprowadzanie obron w trybie stacjonarnym. W uzasadnionych przypadkach Dziekan może wyrazić zgodę na tryb zdalny - wniosek składa promotor.
Z wyrazami szacunku, Katarzyna Balbuza, prodziekan ds. studenckich i kształcenia