Data publikacji w serwisie:

Komunikat Dziekana w sprawie kluczy do sal dydaktycznych

Szanowni Państwo,
wprowadzona w okresie obostrzeń pandemicznych praktyka pobierania kluczy do sal dydaktycznych i ich oddawania dopiero po ostatnich w danej sali i w danym dniu zajęciach pozostaje utrzymana w bieżącym roku akademickim. Proszę o pobieranie klucza w portierni, a następnie o pozostawianie go w sali dla następnego wykładowcy. Wykładowca, który jako ostatni prowadzi w danej sali zajęcia jest proszony o zamknięcie sali i oddanie klucza w portierni.
Z wyrazami szacunku,
prof. dr hab. Józef Dobosz, dziekan Wydziału Historii UAM
prof. UAM dr hab. Katarzyna Balbuza, prodziekan ds. studenckich i kształcenia na Wydziale Historii UAM