Data publikacji w serwisie:

KOMUNIKAT DO WYKŁADOWCÓW

Zgodnie z listem Pani Rektor Bogumiły Kaniewskiej z 5 listopada br. zwracamy uwagę, że wypraszanie z zajęć studentów, którzy deklarują (np. poprzez grafiki na profilu) swoją postawę wobec aktualnego sporu toczącego się w przestrzeni publicznej jest niedopuszczalne. To, po jakiej stronie opowiada się studentka czy student, nie może wpływać na uniemożliwianie komukolwiek udziału w zajęciach ze względu na stosunek do dzisiejszej sytuacji - o ile prezentacja tych poglądów nie wykracza poza granice dobrego wychowania czy akademickiego etosu. Podkreślamy, że Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest wspólnotą akademicką, w której wszyscy mamy prawo do własnych poglądów oraz wzajemnego szacunku dla tych poglądów.