Data publikacji w serwisie:

Komunikat dla studentów i wykładowców

Szanowni Państwo,
ogłaszamy przedświątecznie, że  22 grudnia od godz. 12.00 obowiązują godziny dziekańskie wolne od zajęć dydaktycznych na Wydziale Historii.
Z wyrazami szacunku,
prof. dr hab. Józef Dobosz, dziekan Wydziału Historii UAM
prof. UAM dr hab. Katarzyna Balbuza, prodziekan ds. studenckich i kształcenia Wydziału Historii UAM