Data publikacji w serwisie:

Komisja

Szanowni Państwo, na posiedzeniu Prezydium Wspólnej Niemiecko-Polskiej Komisji Podręcznikowej w dniu 4 grudnia 2020 r. kierowanie polską stroną Komisjizostałopowierzone prof. dr hab. Violetcie Julkowskiej z Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która jest pierwszą w historii Komisji Współprzewodniczącą. Pani Prof. Julkowska pracuje w Prezydium Komisji od 2008 roku.

Wspólna Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa została utworzona w lutym 1972 r. pod egidą Komitetów ds. UNESCO w obu krajach. Przez długi czas była jednym z niewielu forów dialogu między społeczeństwami Polski i Republiki Federalnej Niemiec, w którym od początku uczestniczą historycy i geografowie. Członkami Prezydium Komisji byli profesorowie: Gerard Labuda, Zdzisław Grot, Lech Trzeciakowski, Antoni Czubiński.

Od lat dziewięćdziesiątych jej prace koncentrują się przygotowaniu materiałów dydaktycznych, wydała serię publikacji tematycznych, adresowanych do nauczycieli z obydwu krajów. Od 2008 roku jest jednym z najważniejszych podmiotów uczestniczących w pracach nad unikalnym, wspólnym podręcznikiem do historii dla szkół podstawowych zatytułowanym Europa. Nasza historia, którego premiera odbędzie się na początku 2021 roku.

http://deutsch-polnische.schulbuchkommission.de/pl/aktualnosci.html